Popular Today

Sabtu, Jun 07, 2014

Taktik licik pemaju dan PR mahu halang RUU Lembaga Perumahan Dan Hartanah Johor

1 Komen!!!

Mengenai cadangan penubuhan Lembaga Perumahan oleh Kerajaan Negeri Johor, isu ini sengaja disensasikan oleh sesetengah pihak bagi menggagalkan usaha Kerajaan Negeri untuk menubuhkan sebuah Lembaga Perumahan yang mempunyai bidang kuasa yang lebih menyeluruh dan bersepadu dalam hal-hal perumahan dan  hartanah untuk rakyat.

Ini kerana, sejak isu ini timbul, banyak pihak masih tidak jelas mengenai asas-asas dan justifikasi penubuhan lembaga tersebut yang antara lain akan memastikan agenda penyediaan rumah mampu milik untuk rakyat dapat dirancang dan dilaksanakan dengan lebih tersusun dan sistematik, di samping fungsi lembaga untuk merangka pelan jangka masa panjang bagi meningkatkan pemilikan dan ekuiti Bumiputera dalam sektor hartanah.

Selain itu, lembaga juga akan mempunyai elemen penguatkuasaan yang lebih jelas kepada mana-mana pemaju perumahan dan hartanah di negeri Johor - demi untuk memastikan kepentingan rakyat dapat terus dipelihara.

Selama ini, Johor mempunyai Dasar Perumahan Rakyat Johor yang antara lain menetapkan kuota 40% untuk pembinaan rumah kos rendah dan mampu milik bagi satu-satu kawasan pembangunan bercampur.

Namun demikian, disebabkan oleh lemahnya aspek penguatkuasaan, kita boleh lihat lebih 180,000 rumah mampu milik yang telah lulus Kebenaran Merancang oleh Pihak Berkuasa Tempata (PBT) tidak dibina oleh pemaju untuk memenuhi keperluan rakyat dan akhirnya menyebabkan rakyat menjadi mangsa.

Inilah yang pemaju hendak menggunakan kelemahan enekmen undang-undang perumahan untuk mengelak membina rumah mampu milik. Mereka menggunakan pelbagai alasan.. bila rumah dibuat atas nama kouta bumiputera mereka buat alasan tiada yang mahu beli.. sedangkan mereka sembunyikan status perumahan tersebut dgn alasan telah habis dijual.. tetapi sebenarnya mereka menipu shj.. inilah taktik licik pemaju..

Inilah peluang yang Kerajaan Negeri akan gunakan untuk memastikan Dasar Perumahan Rakyat Johor tersebut bukanlah hanya cantik dari segi falsafahnya, malah aspek pelaksanaannya juga akan berjaya.

Oleh itu, kita janganlah terperangkap dengan usaha-usaha yang cuba dilakukan oleh sesetengah pihak dalam menggagalkan usaha Kerajaan Negeri Johor untuk menubuhkan Lembaga Perumahan & Hartanah ini.

Mereka hanya sekali sahaja menggunakan platform Malaysia Kini untuk mengeksplotasi perkara ini, sehingga menyebabkan seluruh masyarakat berselerak dengan komen dan pandangan masing-masing dalam pelbagai platform, tanpa kita sedar yang matlamat penubuhan Lembaga tersebut mempunyai hasrat murni dan matlamat yang lebih besar untuk manfaat jangka masa panjang khususnya untuk rakyat Johor.

MalaysiaKini mengeluarkan tomahan secara melulu walaupun rang undang2 ini belum lg dibentangkan di dewan negeri Johor.

Jelaslah portal Malaysiakini yg dipunyai oleh pembangkang cuba untuk mengelirukan rakyat di negeri ini dengan mempertikaikan kuasa DYMM Sultan Johor dalam enakmen lembaga perumahan negeri Johor.

Dalam Fasal 7 Bahagian 2 Undang-undang Tubuh Negeri Johor menyatakan "The Rural may act in His (Sultan) distriction in the performance on the following functions (in addition to those in the performance of the following functions (in addition to those in the perfomance of which He may act  in His discretion under the Federal Constitution)" yang bermaksud perkara2 di bawah lembaga ini di bawah kuasa eksekutif dalam kerajaan negeri.

Walaupun Sultan diberikan Kuasa tertinggi dlm LPHJ ini, namun baginda masih lagi memerlukan nasihat daripada YAB Menteri Besar atau Pihak Berkuasa Negeri bg membuat satu2 keputusan.

Untuk pengetahuan semua, konsep ini serupa dengan penubuhan Johor Corporation (JCorp) yang di naungi oleh DYMM Tuanku ataupun Suruhanjaya Koperasi Malaysia yg di naungi oleh Duli Yang Maha Mulia Di Pertuan Agung.

Dalam Perlembagaan Persekutuan sendiri dlm Fasal 40 Iaitu Yang Di-Pertuan Agong hendaklah bertindak mengikut nasihat :

(1) jemaah menteri di atas nasihat seseorang Menteri yang bertindak di bawah kuasa am Jemaah Menteri
(2) YDPA boleh bertindak menurut budi bicaranya pada melaksanakan fungdi yg berikut:
(a) Melantik Seorang Perdana Menteri
(b) tidak memperkenankan permintaan bagi pembubaran Parlimen
(3) Mengkehendaki YDPA bertindak selepas berunding dengan atau syor mana-mana orang atau kumpulan orang selain Jemaah Menteri pada menjalankan mana-mana fungsinya..

Di sini jelaslah bahawa bukanlah hanya LPHJ sahaja yang memperkenankan kuasa Raja untuk melantik seterusnya perlu mendengar nasihat dan saranan Menteri Besar dan Pihak Berkuasa Negeri,namun Kerajaan Persekutuan juga mengaplikasikannya.

Maka tidak benar sama sekali apabila pihak pembangkang menyatakan Kerajaan Negeri Johor tidak mengamalkan prinsip Raja Berpelembagaan malah mengamalkan prinsip Raja Berkuasa Mutlak.Srategi DAP bagi memastikan rakyat benci akan Kuasa dan Peranan Raja begitu berkesan dengan kes ini

Selepas pembentangan pada hari isnin ini, maka rakyat mahupun pihak pembangkang mesti jelas akan penubuhan ini.

Janganlah kita terlalu awal menilai sesuatu itu tanpa mengkaji,mendapatkan sumber dan melihat kesan positif/negatif akan penubuhan LPHJ ini.

Semoga dengan adanya LPHJ ini, sektor pembangunan Negeri Johor dilihat akan lebih maju dan bersifat menyeluruh dalam memastikan pembangunan di negeri Johor lebih bermutu, dan terutamanya demi kepentingan Melayu..

Fahami Enekmen Lembaga Perumahan dan Hartanah Johor.. jangan terus bantah!!

2 Komen!!!

PENYEDIAAN ENAKMEN LEMBAGA PERUMAHAN DAN HARTANAH NEGERI JOHOR

1. Penyediaan enakmen ini bertujuan antaranya untuk membolehkan pembentukan sebuah entiti yang lebih berintegrasi di dalam penyelarasan pembangunan perumahan dan hartanah di Negeri Johor.

2. Fungsi beberapa jabatan dicadang untuk digabungkan di dalam lembaga ini bagi memudahkan pihak-pihak berkepentingan menjalankan urusan berkaitan sektor perumahan dan hartanah.

3. Sebagai contoh, lembaga ini mempunyai bidangkuasa bagi membuat dasar yang kini dijalankan oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri, melaksanakan segala dasar yang telah ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Negeri yag kini dimainkan oleh pihak SUK (Bahagian Perumahan) serta bakal menjadi tempat rujukan berkaitan perkara-perkara berkaitan perumahan seperti data setinggan, perumahan kos rendah, pengendalian perumahan perumahan projek terbengkalai yang kini dijalankan oleh beberapa jabatan seperti Unit Perancang Ekonomi, SUK (Bahagian Perumahan) dan Pejabat Tanah dan Galian Johor.

4. Enakmen ini turut memberikan bidangkuasa kepada lembaga untuk melihat kepada keperluan perancangan, menetapkan panduan serta melaksanakan tindakan sewajarnya bukan sahaja kepada sektor perumahan malahan merangkumi hartanah iaitu pembangunan bersifat komersil. Ini bermakna lembaga ini akan turut berperanan sebagai penyelaras di peringkat negeri bagi melihat perkara dan isu berkaitan perumahan dan hartanah. Saya memberi contoh, sekiranya berlaku masalah projek terbengkalai samada perumahan atau hartanah lembaga akan menjadi badan yang akan berusaha bagi mencari jalan penyelesaian di mana peranan itu kini dijalankan oleh UPEN dan SUK Perumahan.

5. Peranan dan bidangkuasa seperti boleh memiliki hartanah, boleh menubuhkan perbadanan, menjalankan kajian dan mendapatkan maklumat daripada pihak-pihak berkepentingan memudahkan peranan lembaga untuk yang lebih berintegrasi di dalam perancangan pembangunan perumahan dan hartanah terutamanya di dalam pembinaan perumahan rakyat Johor.

6. Secara keseluruhannya, penubuhan lembag
a akan memberi kemudahan kemudahan kepada rakyat, pihak berkepentingan seperti pemaju dan perunding di dalam menjalankan urusan berkaitan sektor perumahan dan hartanah.

Kongsi Link Anda