Rabu, Januari 06, 2010

Menjawab Isu Sekolah Agama Rakyat

Takrif

1. Apakah yang dimaksudkan dengan SAR?

- SAR adalah sekolah persendirian yang menawarkan pendidikan formal dan sepenuh masa di peringkat rendah dan menengah dalam bidang agama Islam.

- SAR tertakluk di bawah Enakmen Negeri dan perlu berdaftar dengan Jabatan Agama Islam Negeri.

2. Adakah ini bermaksud semua sekolah agama di bawah pentadbiran negeri adalah SAR?

- Tidak. SAR adalah berbeza dengan Sekolah Menengah Agama Negeri (SMAN)

- Ia juga berbeza dengan Sekolah Menengah Agama Kebangsaan (SMKA) yang ditadbir oleh Kementerian Pendidikan.

3. Berapakah jumlah SAR di seluruh negara?

- SAR (Rendah) -: Bilangan Sekolah (43), Bilangan Murid (8,078), Bilangan Guru (520)

- SAR (Menengah) -: Bilangan Sekolah (225), Bilangan Murid (66,375), Bilangan Guru (4,429)

4. Negeri manakah yang mempunyai paling banyak SAR?

- Kelantan -: SAR (Rendah) 17, SAR (Menengah) 75

5. Jika benar SAR merupakan sekolah persendirian, kenapa selama ini ia mendapat bantuan per kapita dari kerajaan?

- Seksyen 52 Akta Pendidikan 1996 membenarkan Menteri Pendidikan menghulurkan sumbangan kepada mana-mana institusi agama Islam walaupun persendirian.

Sebab Bantuan Dihentikan

6. Kenapakah kerajaan mahu menutup SAR?

- Tidak benar. Kerajaan tidak pernah membuat keputusan untuk menutup SAR.

- Kerajaan hanya menghentikan bantuan per kapita bukan mahu menutup SAR.

- SAR boleh terus beroperasi sebagai pelengkap kepada sistem pendidikan negara bagaimanapun mungkin perlu didaftarkan dulu di bawah Akta Pendidikan 1996 sebagai institusi pendidikan agama swasta.

7. Bukankah dengan tidak memberi bantuan per kapita, itu menampakkan keinginan kerajaan untuk menutup SAR?

- Tidak benar. Jika kerajaan mahu menutup SAR, kerajaan tidak akan membenarkannya untuk terus beroperasi.

- SAR masih boleh beroperasi tetapi seperti mana-mana sekolah persendirian, SAR boleh berusaha untuk mendapatkan sumber kewangannya sendiri.

8. Kenapa kerajaan mahu menghentikan bantuan per kapita kepada SAR?

- SAR telah mensia-siakan bantuan yang diberikan oleh kerajaan yang berbentuk kewangan, kebendaan dan pembiayaan kursus-kursus latihan.

- Prestasi pelajaran di SAR amat menyedihkan akibat pentadbiran sekolah yang lemah, kualiti guru yang rendah dan prasarana yang daif.

- Terdapat juga SAR yang telah berubah menjadi isntitusi politik yang melahirkan golongan militan.

9. Apakah yang menyebabkan prestasi pelajar SAR merosot?

- Masalah ini ada kaitannya dengan kualiti guru, prasarana dan kualiti pengurusan SAR itu sendiri.

Kajian-Kajian Penting

10. Apakah ada kajian yang membuktikan perkara ini?

- Perkara ini ada disebut di dalam kajian Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan dalam tahun 1996.

11. Apakah yang dilaporkan oleh kajian itu mengenai kualiti guru?

- 90 % guru tidak mempunyai kelayakan ikhtisas perguruan

- 73.2 % guru tidak berijazah

- 26.5 % guru hanya mempunyai sijil Sekolah Menengah Agama atau SPM atau Empat Thanawi sahaja.

12. Apakah hasil kajian mengenai kemudahan dan prasarana SAR?

- 44.9 % daripadanya mempunyai bangunan yang daif, bilik darjahnya kecil

- 91 % tidak mempunyai makmal sains

- 25 % tidak mempunyai perpustakaan, dan

- 68 % tidak mempunyai padang permainan.

13. Apakah ada kajian yang lain?

- Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Mengenai Keselamatan Sekolah-Sekolah Swasta dan Agama di Semenanjung Malaysia yang menjalankan kajian dalam tahun 1987 ekoran kebakaran sebuah SAR di Yan, Kedah yang meragut 20 nyawa, menyebut - prasarana dan kemudahan di kebanyakan SAR adalah daif, dibina bersesak-sesak dan tidak akur kepada piawai kesihatan dan keselamatan.

- Terdapat juga beberapa siri kajian yang dibuat oleh sekumpulan penyelidik dari universiti-universiti tempatan di dalam tahun 1999 yang mendedahkan tentang sikap guru, pelajar, ibu bapa dan pentadbiran SAR.

14. Apakah hasil dapatan kajian yang dibuat oleh penyelidik-penyelidik ini?

- Penyelidik 1 - Jabatan Penyelidik Sekolah Pembangunan Sosial UUM;

- 64% guru didapati tidak pernah menggunakan alat bantu mengajar (ABM).

Penyelidik 2 - Dr. Syed Mohd Dawilah Syed Abdullah al-Edrus (USM) & Shukri Ahmad (UUM):

- 90% pelajar tidak pernah menggunakan komputer kerana tidak ada kemudahan.

- 45% pelajar mendakwa guru hanya memberi kerjasama sekali-sekala.

- 65% pelajar, menyebut guru kadangkala ponteng.

Penyelidik 3 - Dr. Hj. Shahril @ Charil b Hj. Marzuki (1999), UM :

- 65% pengetua mempunyai pengalaman pentadbiran kurang dari 5 tahun

- 67% pengetua belum mengikuti kursus kewangan sekolah

- 875 sekolah tidak mempunyai pembelajaan yang cukup untuk operasi sekolah

- Pembelajaan sekolah tertumpu kepada pembaikan bangunan (24%), bil elektrik (24%), bil telefon (22%) dan bil air (11%)

- Kebanyakan sekolah mengalami kekurangan kewangan untuk mengurus dan membangunkan sekolah. Implikasinya, (90%) sekolah tdak cukup alat sains dan matematik, (94%) tidak cukup buku rujukan, (80%) tidak cukup kakitangan pembantu guru.

Penyelidik 4 - Prof. Madya Dr. Ismail Jusoh, Che Mat Isa Che Omar & Aminuddin Osman (1999), Universiti Sains Malaysia.

- Hanya 12% sahaja yang beranggapan korikulum Sekolah Agama Rakyat (SAR) bersifat pembinaan akhlak.

Penyelidik 5 - Prof. Madya Mohd. Daud Kamzah, Prof. Madya Dr. Ishak Ramly, Dr. Idris mohd Noor (1999), USM.

- Pelajar Sekolah Agama Rakyat (SAR), mempunyai kecenderungan bersekolah yang rendah berbanding Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama (SMKA)

- Pelajar perempuan Sekolah Agama Rakyat (SAR), mempunyai tahap kecenderungan terendah

Penyelidik 5 - Tuan Hj. Ismail b Saad (1999) Pusat Urus Zakat Majlis Agama Islam Pulau Pinang

- Amalan pengurusan kewangan tidak seragam dan berlaku kesilapan rekod kewangan.

- Wang masuk dan keluar tidak dijustifikasikan. Wang yuran tunai tidak di akaunkan dan tidak ikut etika. Contoh, pembayaran gaji guru

- Tanah wakaf (untuk tapak sekolah) atau derma individu tidak direkodkan

15. Kenapakah kajian ini dikatakan AMAT PENTING?

- Semua kajian ini dibuat lama sebelum SAR menjadi satu isu.

- Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja Mengenai Keselamatan Sekolah-Sekolah Swasta dan Agama di Semenanjung Malaysia dibuat pada tahun 1987.

- Kajian Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan di buat dalam tahun 1996.

- Manakala kajian-kajian seterusnya di buat dalam tahun 1999.

- Oleh itu amat TIDAK ADIL untuk mengatakan tindakan kerajaan ini bermotif politik. Lebih adil untuk mengatakan yang SAR tidak mengambil inisiatif untuk berubah.

16. Kenapa bantuan diberikan kepada Sekolah Jenis Kebangsaan, tetapi tidak kepada SAR?

- SAR adalah sekolah persendirian.

- Sebaliknya Sekolah Jenis Kebangsaan Cina (SJKC) dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJKT) merupakan sekolah bantuan kerajaan (sekolah bantuan modal).

17. Apakah perbezaan SAR dengan sekolah bantuan kerajaan?

- Dalam sekolah bantuan kerajaan, pengetua dan guru-guru disedia, dilantik dan digajikan oleh kerajaan.

- Bantuan per kapitanya lebih besar dikira bukan sahaja mengikut bilangan pelajar tetapi juga mengikut jenis mata pelajaran yang diajar.

- Sebahagian besar prasarana dan kemudahannya dibiayai oleh kerajaan termasuk komputer.

- Guru-gurunya diberikan latihan berkala supaya pengetahuan dan kemahirannya dalam pengajaran dan pembelajaran sentiasa terkini.

18. Kenapakah SAR tidak dijadikan sekolah bantuan kerajaan?

- Telah banyak usaha dibuat untuk menjadikan SAR sekolah bantuan kerajaan sejak tahun 1977 lagi.

- Bagaimanapun maklum balas daripada SAR menampakkan bahawa SAR lebih cenderung untuk mendapatkan bantuan tetapi tidak mahu menyerahkan pentadbiran SAR kepada kerajaan seperti yang dilakukan di SJKC dan SJKT.

19. Di manakah silapnya?

- Salahnya harus diletakkan kepada SAR sendiri dan orang-orang yang berkepentingan yang mahu SAR terus menjadi sekolah persendirian kerana tidak mahu hilang pengaruh walaupun sedar pelajar-pelajar mungkin teraniaya.

20. Apakah penarikan ini bermaksud kerajaan tidak mengiktiraf peranan SAR melahirkan tokoh-tokoh ulama dan pemimpin negara?

- Tidak benar. Kerajaan tidak pernah menafikan peranan SAR dalam melahirkan cerdik pandai dan ulama. Cuma kebanyakan SAR sekarang tidak sebaik dan secemerlang SAR dulu.

21. Kenapa? Apakah perbezaan SAR sekarang dan dulu?

- SAR pada masa dahulu berpegang teguh kepada prinsip bahawa pendidikan harus bebas daripada politik dan pengaruhnya supaya matlamat pendidikan tidak terjejas.

22. Bukankah itu bermaksud, penarikan bantuan SAR adalah bermotifkan politik?

- Tidak benar. Jika benar kerajaan bermotif politik, mungkin kerajaan akan menutup terus SAR bukan sekadar menarik bantuan per kapita.

- Lagipun, segala tafsiran yang salah berkenaan ajaran Islam datang dari guru-guru di SAR. Jika benar kerajaan hendak bertindak di atas motif politik yang sempit, sudah tentu guru-guru ini tidak ditawarkan sama sekali untuk ke Sekolah Kebangsaan.

23. Kenapa kerajaan mengaitkan SAR sebagai sarang pengganas?

- Tidak benar. Tidak semua SAR bermasalah, tetapi keadaan SAR memudahkan pelajar-pelajarnya terdedah kepada anasir-anasir yang boleh merosakkan masa depan anak-anak yang tidak berdosa.

24. Adakah dakwaan kerajaan ini berasas?

- Penangkapan 25 orang ahli Kumpulan Militan Malaysia dalam tahun 2001 mendedahkan bahawa 19 daripada mereka adalah pada suatu ketika dahulu pernah belajar di SAR atau pondok dan kemudiannya ada menjadi guru di SAR.

- Mereka mengakui bahawa ciri-ciri militan yang diperoleh mereka ditanam semasa belajar di SAR dan diperkembangkan semasa menuntut di negara-negara lain.

- Pengasas Pertubuhan Persaudaraan Al-Maunah, Mohd. Amin juga adalah bekas penuntut SAR.

25. Apakah sebab yang memungkinkan mereka berfikiran begitu?

- Pelajar-pelajar ini telah didoktrin sejak kecil lagi. Mereka diajar menghayati `ikrar Islam' yang menyelitkan mati syahid sebagai suatu harapan dan matlamat.

- Mereka juga diajar menghayati lagu-lagu seperti `Pemuda Islam' yang di antara lain mengajak mereka merelakan darah mereka mengalir ke bumi sebagai darah para syuhada.

- Pelajar-pelajar SAR sering digalakkan menghadiri ceramah-ceramah politik dan mengadakan majlis pidato sekali seminggu berdasarkan topik-topik yang berunsur penentangan kepada kerajaan.

- Guru-guru juga digalakkan oleh pentadbir-pentadbir sekolah mengadakan tazkirah berunsur politik di mana pemimpin-pemimpin kerajaan dihina dan dicaci.

- Di beberapa SAR pula, semangat patriotik dimatikan apabila lagu kebangsaan dilarang dari dinyanyikan semasa perhimpunan sekolah kerana dikatakan tidak digalakkan dalam Islam.

Kesan Penarikan Bantuan

26. Apakah yang ingin kerajaan capai melalui penarikan bantuan per kapita ini?

- Kerajaan berpendapat adalah lebih baik wang bantuan itu digunakan untuk memperkasakan sekolah kebangsaan.

- Melalui langkah ini, kerajaan berpendapat nasib pelajar-pelajar dan guru-guru SAR akan lebih terbela jika mereka memasuki sekolah kebangsaan.

- Kerajaan berharap sekurang-kurangnya tindakan menarik bantuan per kapita ini dapat menyedarkan SAR tentang tanggungjawabnya terhadap Bangsa Melayu dan umat Islam negara ini yang selama ini diabaikan.

27. Tidakkah masa depan pendidikan Islam anak-anak akan terjejas?

- Tidak. Kerajaan telah mempelawa pelajar SAR belajar di sekolah kebangsaan yang mempunyai kelengkapan yang lebih baik dan dapat memberikan pendidikan yang sempurna, bermutu dan seimbang di antara tuntutan fardu ain dan fardu kifayah.

- Di peringkat sekolah rendah, ibu bapa yang merasakan perlu menokok tambah pendidikan agama anak-anak mereka boleh menghantar anak-anak mereka mengikuti Kelas al-Quran dan Fardu Ain (KAFA) di sebelah petang yang dianjurkan oleh Jakim. Jikalau di negeri Johor, mereka boleh menghantar anak-anak mereka mengikuti kelas agama anjuran kerajaan negeri.

- Di peringkat sekolah menengah pula, selain semua pelajar Islam perlu mengikuti mata pelajaran Pendidikan Islam.

- Jika mereka mahu mendalami pendidikan agama, mereka boleh memohon memasuki SMKA atau SMAN atau mengikuti Kelas Aliran Agama (KAA) di sekolah kebangsaan biasa.

Kesan-kesan penutupan SAR :

1. Adakah dengan penutupan SAR, perjuangan Islam akan tandus?

- Umat Islam akan dipandang tinggi oleh orang Barat kerana melahirkan ramai pakar dalam pelbagai bidang

- Islam dipandang mulia

- Menjadikan umat Islam sentiasa bersedia bagi menghadapi cabaran dunia dan akhirat

2. Adakah penutupan SAR suatu tindakan emosi?

- Penutupan SAR berdasarkan beberapa fakta iaitu 47 % daripada pengetuanya tidak mempunyai ijazah, 91 % sekolah tidak punyai makmal, 44.9% mempunyai bangunan yang daif, hanya 26.5 % guru berkelulusan SPM atau 4 thanawi

- Keputusan PMR dan SPM sangat rendah berbanding SMKA, SMK dan SMAN.

- Menjaga kepentingan Islam

- Menjaga kepentingan dan masa depan pelajar-pelajar SAR.

- Melahirkan pelajar yang berkualiti dari segi duniawi dan ukhrawi

3. Dengan penutupan SAR dapatkah kerajaan mempertingkatkan bilangan ahli professional?

- Pelajar akan lebih terdedah dengan pelbagai ilmu dan kepakaran terkini

- Minda pelajar akan lebih luas dan berfikiran rasional dalam tindakan

- Penguasaan bahasa pelajar akan lebih meluas selain mahir berbahasa Melayu, Bahasa Arab, bahasa Inggeris dan juga bahasa-bahasa utama dunia.

- Pelajar tidak akan merasa inferiority complec apabila berhadapan dengan orang luar

- Bijak menguruskan masa, punyai daya kepemimpinan dan tahu melaksanakan kerja dengan penuh tanggungjawab

- Bergerak sejajar era globalisasi dan teknologi maklumat

4. Adakah penutupan SAR boleh melemahkan ketuanan Melayu?

- Dapat mempertingkatkan tahap pendidikan yang lebih terjamin kepada pelajar-pelajar.

- Dapat membela nasib para pelajar dari segi kemudahan pembelajaran

- Dapat melahirkan semangat perpaduan di antara semua kaum.

5. Adakah dengan penutupan SAR,peluang pendidikan golongan miskin meningkat?

- Dapat mengatasi jurang kemiskinan dengan menyalurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan

- Dapat memeberi kemudahan pembelajaran yang lebih baik kepada golongan yang tidak berkemampuan.

- Taraf kehidupan menjadi lebih baik dari segi ekonomi dan pendidikan.

6. Apakah tanpa SAR, golongan ulama akan terhakis?

- Akan lahir ulama berpendidikan kebangsaan

- Lahir lebih ramai ulama yang akan dapat mendokong wawasan kerajaan

7. Mungkinkah dengan penutupan SAR, jati diri bangsa Melayu terjejas?

- Minda bangsa melayu lebih terbuka dan cenderung ke arah perkembangan sains dan teknologi.

- Bangsa Melayu menjadi bangsa yang maju seimbang dari segi ekonomi dan kerohanian(dunia dan akhirat adalah seimbang)

- Bangsa Melayu mula menjadi pemikir kepada Islam moden.

8. Betulkah dengan penutupan SAR, ia boleh mengurangkan penderitaan golongan miskin di luar Bandar?

- Golongan pelajar yang miskin mempunyai peluang yang terbuka luas untuk mempelajari bidang teknologi maklumat, kejuruteraan, sains dan teknologi di samping bidang agama yang terdapat di sekolah-sekolah kerajaan.

- Golongan ini dapat merasai kemudahan infrastruktur yang lebih sempurna di sekolah kerajaan berbanding di SAR.

- Golongan ini lebih terdidik,terpelajar dan terbimbing disebabkan guru-guru di sekolah kerajaan kesemuanya berkelulusan dan berkelayakan di dalam bidang yang di ajari serta tahu teknik asas perguruan.

9. Apakah andaian penutupan SAR melemahkan ibadat fardu kifayah?

- Bangsa melayu lebih rasa bertanggungjawab dan mula mengambil peranan dari segi penguasaan ekonomi.

- Bangsa melayu tidak ketinggalan berbanding bangsa lain dari segi persaingan ekonomi, perkembangan ilmu teknologi dan juga sahsiah hidup yang tinggi.

10. Benarkah penutupan SAR akan menghancurkan pendidikan Islam di Malaysia?

- Tidak benar. Pendidikan Islam masih diajar di Sekolah Kebangsaan, Sekolah Menengah Kebangsaan Agama dan Sekolah Menengah Agama Negeri.

- Kualiti pendidikan di sekolah-sekolah ini lebih terjamin dan boleh melahirkan lebih ramai pelajar Melayu yang cemerlang dari segi akademik.

11. Apakah pilihan yang ada kepada SAR?

- Menjadi sekolah bantuan kerajaan.

- Kekal sebagai institusi pengajian swasta yang berdaftar dengan Akta Pendidikan 1996.




Sumber : Pemuda UMNO

2 ulasan:

10 BUDAK HITAM berkata...

Assalamualaikum saudara,

Dalam kita bersama-sama menongkah arus dan memperjuangkan setiap idea dan pendekatan ke arah kemakmuran dan keamanan sejagat,saya mohon jasa baik saudara untuk letakkan blog saya,

http://10sibudakhitam.blogspot.com/

dalam blog list saudara.Blog saudara juga telah saya masukkan dalam list saya agar kita dapat sama-sama berkongsi memartabatkan agama dan bangsa tercinta.

Salam dari 10 Si budak hitam..

Aspirasi berkata...

tq... salam 1 Malaysia

Kongsi Link Anda