Selasa, Mei 06, 2008

Hasil Kongres Permuafakatan Melayu

Hasil Kongres Permuafakatan Melayu

Kongres Permuafakatan Melayu bertemakan ‘Kedaulatan Melayu Paksi Kewujudan Bangsa’ yang diadakan baru-baru ini di Johor Bharu telah sebulat suara bersetuju menubuhkan sekretariat tetap dikenali Majlis Muafakat Melayu Malaysia (MMMM) dengan penglibatan jawatankuasa terdiri daripada badan bukan kerajaan (NGO) Melayu.

Penubuhan badan ini merupakan sebahagian daripada ikrar yang terkandung dalam resolusi kongres.Penubuhannya bertujuan memantau, mempertahankan dan melaksanakan semua tuntutan berkaitan kedaulatan Melayu. Dari segi struturnya, MMMM tidak mempunyai kuasa eksekutif namun ia akan membina saluran untuk menyampaikan mesej kepada kerajaan dan Perdana Menteri.

MMMM akan berperanan sebagai tempat rujukan dan wadah rasmi untuk menggerakkan resolusi yang telah kita persetujui dalam kongres (diterajui Gepena) yang berlangsung dari 2-4 Mei lalu, di Konvensyen Antarabangsa Persada di sini yang dihadiri oleh 2,100 peserta yang mewakili 200 NGO .

Resolusi yang dihasilkan itu merangkumi tiga perkara utama iaitu piagam, tuntutan dan ikrar. Perkara berkaitan piagam merangkumi sembilan rukun perjuangan diantaranya ialah menjunjung kedaulatan dan keluhuran Perlembagaan Persekutuan dan Undang-undang Tubuh Negeri; mempertahankan kemuliaan dan kesucian Islam sebagai agama Persekutuan; menjaga, memelihara dan mempertahankan institusi raja-raja Melayu dan kedaulatannya dan menegaskan kedudukan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi.


Resolusi Kongres Permuafakatan Melayu mengandungi pelbagai tuntutan mempertahankan kedudukan Melayu telah diserahkan kepada Sultan Johor, Sultan Iskandar, dalam satu majlis ringkas di Istana Bukit Serene pada hari berakhirnya konvensyen tersebut. Di antara tuntutannya merangkumi aspek perlembagaan, politik, ekonomi, agama Islam, bahasa Melayu, pendidikan, sosial dan budaya.

TUNTUTAN

PERLEMBAGAAN
i. Mempertahankan hak, keistimewaan dan kedudukan kaum Melayu seperti yang termaktub dalam Perlembagaan
ii. Menentang segala pindaan yang boleh melemahkan kedaulatan dan kedudukan kaum Melayu dalam Perlembagaan dan perundangan Malaysia.
iii. Menentang segala tafsiran sewenang-wenangnya yang bersifat memilih terhadap fasal-fasal Perlembagaan bagi tujuan kepentingan dan perkauman.


POLITIK
i. Memohon Majlis Raja-Raja Melayu menyempurnakan tugas, tanggungjawab dan obligasi untuk memelihara dan mempertahankan seluruh kedaulatan Melayu.
ii. Menentang tafsiran hak asasi manusia dan proses demokrasi yang mengetepikan kedaulatan Melayu.
iii. Mendesak supaya peruntukan Perlembagaan dan undang-undang tubuh mengenai pentadbiran negara dikekalkan.
iv. Menentang usaha untuk mempolitikkan pentadbiran pihak berkuasa tempatan demi memelihara kesejahteraan seluruh rakyat.
v. Memperjuangkan peranan prinsip kedaulatan Melayu sebagai teras dan ideologi parti-parti politik Melayu dan menolak segala ideologi asing berkenaan Malaysian Malaysia.
vi. Menuntut parti-parti politik Melayu sentiasa memperjuangkan dan membentuk pemikiran strategik dalam mengekalkan ketahanan dan kelangsungan kedaulatan Melayu.


EKONOMI
i. Menuntut pelaksanaan keadilan sosial dan kesaksaman pengagihan kekayaan negara bagi semua warganegara seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan.
ii. Menuntut dilaksanakan penyusunan semula pemilikan ekonomi bagi mencapai matlamat pembasmian dan penghapusan kegiatan ekonomi berasaskan kaum.
iii. Memperluaskan gerakan Jihad Ekonomi berasaskan dua matlamat besar, pertamanya untuk membentuk pendorong dinamik dan memperkasakan kaum Melayu hingga tercapai sasaran 65% penguasaan dan kedua, menyusun semula sistem ekonomi supaya lebih adil dan saksama.
iv. Membina strategi bagi meluaskan penyertaan pertubuhan korporat Melayu untuk menguasai sistem ekonomi negara dan antarabangsa.


ISLAM
i. Menuntut kawalan berkesan pembinaan rumah ibadat agama lain mengikut prinsip keperluan sebenar saiz komuniti dan lokasi.
ii. Menolak gagasan pluraslisme agama yang bercanggah dengan Perlembagaan negara.


BAHASA MELAYU
i. Menolak usaha sebarang pihak mewujudkan dasar multilingualisme di negara ini.
ii. Menuntut pengekalan Fasal 152 Perlembagaanyang berkaitan dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan Persekutuan.
iii. Memastikan kedudukan bahasa Melayu menjadi bahasa utama dalam pembinaan ilmu dan menggalakkan penterhemahan ke bahasa Melayu dan menghapuskan penggunaan bahasa Inggeris sebagai media pengajaran di semua institusi pengajian tinggi.
iv. Menuntut dasar pengajaran dan peperiksaan mata pelajaran Sains dan Matematik dilaksanakan sepenuhnya dalam bahasa Melayu.v. Menggalakkan penggunaan tulisan jawi sebagai satu daripada bentuk tulisan bahasa Melayu.


PENDIDIKAN
i. Memperkasakan sistem pendidikan kebangsaan sebagai teras sistem pendidikan nasional.
ii. Menuntut pengukuhan penggunaan bahasa kebangsaan dalam sistem Pendidikan Kebangsaan sebagai wahana komunikasi dan keilmuan bagi mencapai matlamat pembinaan bangsa.
iii. Memastikan supaya jurang perbezaan penyampaian pendidikan dihapuskan di seluruh negara.
iv. Mendesak pengajaran ilmu pengetahuan kenegaraan yang berlandaskan Rukun Negara diajar di semua peringkat persekolahan dan pendidikan tinggi.
v. Memastikan semua sistem pendidikan swasta mengutamakan unsur kebangsaan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran mereka.vi. Mendesak ujian lisan bahasa Melayu di semua peringkat peperiksaan dilaksanakan.

BUDAYA
i. Menuntut Dasar Kebudayaan Kebangsaan sebagai landasan citra dan imej kebangsaan dan antarabangsa.
ii. Menerapkan nilai Islam dan budaya kebangsaan sebagai asas amalan mendalam dan bermakna anggota masyarakat Malaysia.
iii. Menolak sekeras-kerasnya gagasan, dasar, dan pelaksanaan ‘multiculturalism’ yang menggunakan tafsiran serong Perlembagaan.
Selain itu, ia juga meliputi prinsip perjuangan Tuntutan pula merangkumi aspek Perlembagaan, politik, ekonomi, Islam, Bahasa Melayu, pendidikan, sosial dan budaya.

Tiada ulasan:

Kongsi Link Anda