Jumaat, Oktober 23, 2009

Pendahuluan Bajet 2010

PENDAHULUAN

2. Alhamdulillah, dipanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurniaNya jua, dapat saya membentangkan Bajet 2010 di Dewan yang mulia ini. Sesungguhnya bajet ini merupakan bajet sulung saya sejak memegang jawatan sebagai Menteri Kewangan.

3. Bersempena itu, suka saya memulakan bajet pertama ini dengan membacakan firman Allah SWT dalam surah Al-Zukhruf, ayat ke 32 yang bermaksud, "Adakah mereka berkuasa membahagi-bahagikan rahmat Tuhan mu wahai Muhammad? Kami telah menentukan antara mereka segala keperluan hidup di dunia ini dan Kami juga telah meninggikan darjat sesetengah mereka melebihi sesetengah yang lain, semuanya ini supaya sebahagian daripada mereka mendapat kemudahan menjalani kehidupan daripada sebahagian yang lain".

4. Jadinya, beriktibar daripada ayat tersebut, sebagai pihak pemerintah yang telah diberi amanah, Kerajaan memikul tanggungjawab besar untuk memastikan bahawa hasil negara dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan saksama. Tambahan pula, kita berada dalam suasana getir berikutan krisis ekonomi global yang melanda. Sehingga kini, ekonomi dan perdagangan dunia masih belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang kukuh. Persekitaran ini menuntut kepada satu perancangan yang teliti sekali gus mengambil keputusan berani dan tegas dalam keadaan terbatas demi merangsang semula ekonomi negara.

5. Sekalipun Bajet 2010 ini adalah bajet terakhir untuk tempoh Rancangan Malaysia Kesembilan (RMKe-9), tetapi ianya amat penting sebagai asas pembentukan model ekonomi baru dan pembuka tirai kepada Rancangan Malaysia Kesepuluh (RMKe-10).

6. Kini, negara berada di kedudukan kritikal sama ada untuk terus terperangkap dalam kelompok negara berpendapatan sederhana atau memilih untuk melonjak sebagai sebuah ekonomi berpendapatan tinggi. Lantaran itu, kita perlu menjadi negara pelaku perubahan dan pencipta penyelesaian dalam mengharungi saat-saat paling mencabar iktisad global.

7. Sehubungan itu, seandainya suatu masa lalu, kita telah berjaya melakukan transformasi ekonomi berasaskan pertanian kepada perindustrian, kini, kita akan beranjak kepada satu bentuk model ekonomi baru berasaskan inovasi, kreativiti dan nilai tambah tinggi. Hanya sa-nya dengan tindakan inilah, kita akan berupaya untuk kekal relevan dalam persaingan ekonomi global.

8. Inovasi merupakan agenda utama negara. Kerajaan akan mentransformasikan Malaysia melalui proses inovasi yang menyeluruh, merangkumi inovasi tadbir urus dalam sektor awam dan swasta, inovasi dalam kemasyarakatan (societal innovation), inovasi bandar, inovasi desa, inovasi korporat, inovasi industri, inovasi pendidikan, inovasi penjagaan kesihatan, inovasi pengangkutan, inovasi jaringan keselamatan sosial dan inovasi penjenamaan. Sebahagian daripada proses inovasi ini sedang dilaksanakan melalui pelbagai prakarsa seperti Gagasan 1Malaysia, Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), Penunjuk Prestasi Utama (KPI), model ekonomi baru dan pewujudan PEMUDAH, PEMANDU dan NEAC. Kerajaan amat komited dan serius untuk melakukan total innovation untuk membawa negara ke tahap ekonomi yang lebih maju. Innovative Leadership for 1United, Innovative Malaysia.

Tuan Yang di-Pertua,

9. Sejak memegang teraju Kerajaan, saya telah mengambil beberapa langkah penting bagi merangsang ekonomi negara demi menjamin kesejahteraan rakyat. Antaranya adalah:

* i. Memperkenalkan Gagasan 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan;
* ii. Meliberalisasikan 27 subsektor Perkhidmatan dan Kewangan;
* iii. Melaksanakan NKRA dan KPI;
* iv. Memansuhkan garis panduan Jawatankuasa Pelaburan Asing dan menubuhkan Ekuiti Nasional Berhad (EKUINAS);
* v. Melaksanakan program untuk meringankan beban rakyat termasuk Program Perumahan Rakyat dan infrastruktur luar bandar; dan
* vi. Melancarkan Amanah Saham 1Malaysia untuk menggalakkan pelaburan dan meningkatkan pendapatan.10. Merujuk Gagasan 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan, ianya adalah satu kesinambungan prakarsa dalam memperkukuhkan perpaduan di kalangan rakyat. Gagasan ini berteraskan kepada nilai-nilai murni berpaksikan keadilan sosial, prinsip penerimaan dan meraikan kemajmukan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Maksudnya, dalam apa jua yang dilakukan, kita perlu sentiasa mendahulukan kepentingan rakyat dan negara. Oleh itu, setiap langkah diambil memerlukan pengorbanan dan kerjasama padu daripada semua lapisan masyarakat.

11. Saya juga telah mengumumkan KPI anggota pentadbiran dan perkhidmatan awam. Ini adalah langkah besar yang belum pernah diambil mana-mana negara di dunia. Ia menjadi bukti serius budaya kebertanggungjawaban dan komitmen anggota pentadbiran dan penjawat-penjawat awam dalam melunaskan urusan negara yang mementingkan kesejahteraan dan keperluan rakyat.

12. Bagi mencapai matlamat KPI dengan lebih berkesan, saya telah mengumumkan 6 NKRA iaitu mengurangkan kadar jenayah; memerangi rasuah; meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan; meningkat taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah; memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman; serta menambah baik pengangkutan awam.

Tiada ulasan:

Kongsi Link Anda