Jumaat, Oktober 23, 2009

PERUNTUKAN BAJET 2010

Tuan Yang di-Pertua,

131. Bagi melaksanakan tiga strategi dan langkah-langkah yang saya bentangkan tadi, Kerajaan mencadangkan sejumlah 191.5 bilion ringgit diperuntukkan bagi Bajet 2010. Ini merupakan pengurangan 11.2 peratus, berbanding peruntukan disemak sebanyak 215.7 bilion ringgit bagi tahun 2009.

Daripada jumlah Bajet 2010, sebanyak 138.3 bilion ringgit atau 72.2 peratus adalah untuk perbelanjaan mengurus dan 53.2 bilion ringgit atau 27.8 peratus bagi perbelanjaan pembangunan.

132. Di bawah peruntukan mengurus, sejumlah 42.2 bilion ringgit adalah bagi emolumen dan 20.8 bilion ringgit disediakan bagi Perkhidmatan dan Bekalan.

Manakala, 73.9 bilion ringgit diperuntukkan kepada Pemberian dan Kenaan Bayaran Tetap. Sejumlah 524 juta ringgit disediakan untuk Pembelian Aset dan baki sebanyak 800 juta ringgit untuk perbelanjaan lain.

133. Bagi peruntukan pembangunan pula, sebanyak 25.4 bilion ringgit disediakan bagi sektor ekonomi untuk menampung keperluan infrastruktur, perindustrian serta pertanian dan pembangunan luar bandar. Sejumlah 20.3 bilion ringgit diperuntukkan bagi sektor sosial, termasuk pendidikan dan latihan, kesihatan, kebajikan, perumahan serta pembangunan masyarakat. Seterusnya, 3.7 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembangunan sektor keselamatan, 1.8 bilion ringgit bagi pentadbiran am dan 2 bilion ringgit untuk simpanan luar jangka.

134. Dari segi kutipan hasil Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2010, jumlahnya dianggarkan berkurangan 8.4 peratus kepada 148.4 bilion ringgit, berbanding 162.1 bilion ringgit pada tahun 2009. Dengan mengambil kira anggaran hasil dan perbelanjaan, defisit Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2010 dijangka lebih baik pada paras 5.6 peratus daripada KDNK, berbanding 7.4 peratus pada tahun 2009.

135. Peruntukan ini mencerminkan dasar perbelanjaan Kerajaan yang lebih berhemat dan mengutamakan value for money. Kita perlu mengambil peluang untuk menyusun semula program, proses dan jentera pentadbiran Kerajaan supaya lebih efisien dan berkesan serta memenuhi keperluan rakyat. Penjawat awam perlu berusaha meningkatkan lagi produktiviti dengan menggunakan sumber yang terhad. Kerajaan akan memastikan langkah penjimatan ini tidak menjejaskan prestasi perkhidmatan penjawat awam serta projek dan program yang telah dirancang dilaksanakan mengikut jadual.

136. Sememangnya kegigihan penjawat awam dalam memastikan pembangunan negara tercapai demi kesejahteraan rakyat adalah dihargai. Lalu, baru-baru ini, saya telah mengumumkan bayaran khas kewangan sebanyak 500 ringgit kepada penjawat awam kumpulan sokongan. Sukacita saya ingin mengumumkan bayaran khas ini dipanjangkan kepada semua penjawat awam gred 41 hingga gred 54 dan setaraf dengannya serta pesara wajib Kerajaan.

Bayaran khas ini akan dibuat pada bulan Disember tahun ini. Langkah ini memerlukan peruntukan tambahan sebanyak 400 juta ringgit. Ini menunjukkan Kerajaan amat prihatin dengan beban perbelanjaan yang ditanggung oleh penjawat awam dan pesara. Oleh itu, Kerajaan berharap supaya penjawat awam dan pesara menggunakan pemberian ini dengan sebaik-baiknya.

Tiada ulasan:

Kongsi Link Anda